Räätälöimme soveltuvan koulutuksen kustannustehokkaasti.

Koulutus- ja valmennuspalvelut ValtaGroupissa

Koulutuksissamme pyrimme vaikuttavuuteen ja siksi käytämme perinteisempien menetelmien rinnalla toiminnallisuutta. Räätälöimme koulutuksia johtamiseen, työnohjaukseen ja työssä jaksamiseen. Osa on muodollisia ja osa osaamisen kehittämiseen liittyviä koulutuksia.
Mahdollisia koulutusmahdollisia ovat työnantajan kustantamat lyhytkoulutukset, täydennyskoulutukset ja erilaiset työn ohessa suoritettavat ammatilliset koulutukset.

Osaamisen kehittäminen voi olla myös epämuodollista, kuten mahdollisuus tarkkailla muiden toimintaa ja tehdä yhteistyötä jotka voivat olla arvokkaita oppimiskokemuksia. Avoin ja rakentava keskustelu, työntekijän ohjaaminen alusta asti oikeaan suuntaan sekä arvokkaan palautteen antaminen edesauttavat kehittymistä työssä. Nämä asiat ovat tärkeitä ottaa huomioon päivittäisessä johtamisessa.

Näitä asioita me mietimme ValtaGroupissa yhdessä asiakasyritystemme kanssa ja räätälöimme soveltuvan koulutuksen kustannustehokkaasti. Myös erilaisista rahoitusmalleista voidaan keskustella ja auttaa koulutustuen hakemisessa. Näin löydämme uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisumalleja uuden oppimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen.

Teemme yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa ja käytämme työ- ja elämänkokemuksen omaavia innostavia kouluttajia. Ota yhteyttä ja suunnitellaan juuri teidän henkilöstönne kehittämiseen soveltuva koulutus tai vaikka voimaannuttava työkyvyn ylläpitopäivä.

Yhteyshenkilösi

Olli-Pekka
Niemitalo

Partner
suorahaku & konsultointi

Koulutuksia johtamiseen, työohjaukseen ja työssä jaksamiseen.

Teemme yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa.